Logo EU
Logo - Operačný program SR
Logo SACR

Miesto realizácie projektu:
Nová doba 1000, Nižná nad Oravou, okres Tvrdošín, Slovenská republika

Názov a stručný opis projektu: 
Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba hotela Radar v Nižnej pre dobudovanie komplexných služieb cestovného ruchu

Názov a sídlo prijímateľa:
OMOSS spol.s.r.o., Osadská 679/15, 028 01 Trstená

Dátum začatia  realizácie projektu:
09 / 2009

Dátum ukončenia  realizácie projektu:
08 / 2012

Výška poskytnutého príspevku:
1 928 247,74 Eur

www.economy.gov.sk